Nhận diện thương hiệu

Logo của MiniGolf gồm có hai chữ MINI màu đen gắn liền với chữ GOLF màu trắng nằm trong hình lượn màu xanh đặc trưng của golf. Logo và website MiniGolf đã được đăng ký bản quyền thương hiệu.

Những sản phẩm, ấn phẩm gắn liền với hai hình ảnh sau là thương hiệu của MiniGolf.
 
Logo và hình ảnh chung


Logo Golf màn hình 3DLogo Thiết kế và Thi công sân golf
Logo Khóa đào tạo golf


Video
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Load...