Contact us

Văn phòng MiniGolf
Tầng 1, CT4-3, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội. 
Website: www.minigolf.vn
Hotline:   0944 070070, 0967 667666

Showroom: GOLF 3D HANOI
Tầng 1, 17T11, 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại: 0944 070070 / 0967 667666
Email: golf3dhanoi@gmail.com
Video
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Load...