Bóng thi đấu

MiniGolf cung cấp các loại bóng golf dùng cho việc thi đấu ngoài sân thật. Bóng golf có dòng 2 lớp, dòng 3 lớp đạt tiêu chuẩn chất lượng thi đấu quốc tế. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt in logo của công ty trên bóng golf cho mục đích quảng bá thương hiệu.

Video
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Load...